Een van de meest voorkomende excuses waarom mensen geen resultaten halen, waarom mensen stoppen of überhaupt niet beginnen.

Een van de eerste zaken die wij aanpakken bij klanten is niet gebaseerd op timemanagement, maar op doelenmanagement. Een gebrek aan tijd is namelijk nooit een probleem, wanneer je jouw doelstellingen duidelijk hebt.

Om jouw doelen duidelijk in kaart te brengen adviseren wij onze klanten een duidelijk overzicht te maken van alles waar ze ‘druk’ mee zijn. Als je dit duidelijk in kaart hebt gebracht is het belangrijk om te bepalen om je bereid bent commitment te maken op al deze punten.

En met commitment bedoelen wij niet ‘proberen je best te doen’ of ‘alles doen wat je kant’. Nee, met commitment bedoelen wij of je bereid bent de afspraak met jezelf te maken om alles te doen wat nodig is. Elke noodzakelijke actie uit te voeren om het resultaat te halen. Ongeacht omstandigheden, ongeacht hoeveel tegenslagen je krijgt,  ongeacht hoe oncomfortabel de stap ook is om te zetten.

Want als je bereid bent om een commitment te maken, zal je zien dat tijdsmanagement ineens geen probleem meer is. Want als je alles doet om het resultaat te halen, ga je automatisch nee zeggen tegen de dingen die het resultaat in de weg staan.

Opdracht: Maak een overzicht van alles waar je ‘druk’ mee bent. 

  1. Waar ben je allemaal druk mee? Benoem al de activiteiten.
  2. Bepaal per punt of je bereid bent hier een commitment op te maken.
  3. Drop alles waar je niet bereid bent een commitment op te maken.
  4. Schrijf per punt waar je wel een commitment op wilt maken het volgende op:
    – Wat is ervoor nodig om dit punt tot een goed resultaat te leiden?
    – Wanneer moeten deze stappen allemaal uitgevoerd worden?

Vaak blijven we hangen in iets willen, maar stappen we nooit over naar creëren. Dit kost enorm veel energie.
Drop alles waar je geen commitment op wilt maken en onderneem direct actie op de punten waar je wel commitment op wilt maken.

Druk zijn wordt niet veroorzaakt door een gebrek aan tijd, maar door een gebrek aan concrete commitments!